img
KBS

Çalışma Koşulları Politikası

Çalışma Koşulları Politikası

Amaç ve Kapsam

KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, ana ilkeleri doğrultusunda çalışanlarını kişisel ve mesleki olarak geliştirmeye ve bağımsızlaştırmaya, başarıyı onlarla paylaşmaya her koşulda özen gösterir.

Bunun için, kurum içinde: çalışanlarına karşı açık ve dürüst olmayı, tüm çalışanları için fırsat eşitliğini, çalışanları arasında sosyal dengeyi gözetme, liyakatı ve başarılı çalışmaları değerlendirmeyi ana politika olarak benimsemiştir.

Bu politika KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tüm çalışanlarını kapsamaktadır.

Temel Esaslar

  • KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., uluslararası standart ve ilgili uluslararası sözleşmelere bağlı olarak,
  • İşyerini tehlikelerden uzak, ürün ve hizmetleri güvenli kılmak, çalışan temsilcileri ve çalışanların da danışma ve katılımlarıyla güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlayarak çalışanları kaza ve risklere karşı korunmuş hale getirmek,
  • Ekranlı araçlarla çalışma, ergonomik olmayan çalışmalar ve bunlar gibi çalışmalardan kaynaklı meslek hastalıklarını önlemek,
  • Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya olan bağlılığı ilke edinerek kirliliğin önlenmesini sağlamak ve doğal kaynak kullanımını kontrol altına alarak israfı ortadan kaldırıp verimliliği artırmak, kullanımın azaltılmasını temin etmek,
  • Enerji kullanımını her durum ve proses için izleyerek, kullanımını azaltıcı projeler geliştirmek, alternatif kaynakları araştırarak verimliliği artırmak,
  • Kaydedilmiş performanslarda sürekli gelişmeyi gerçekleştirerek, Türk İş Mevzuatı, çevre, sağlık ve iş güvenliği ile ilgili yasalardaki gereklilikleri sağlamak,
  • Standart bir çalışma haftası için ödenecek maaş ve yardımlar, hangisi daha yüksekse ona göre olmak kaydıyla, en az resmi ulusal standartlar veya sanayi alanındaki gösterge niteliğindeki standartlar seviyesinde olur. Ancak her durumda maaşlar, işçilerin temel ihtiyaçlarını daima karşılayabileceği ve bazı isteğe bağlı ilave harcamalar yapabileceği seviyede olmasını sağlamak,
  • İşe alma işlemlerinde, ödemelerde, sağlanan eğitim hizmetlerine katılımda, terfi uygulamalarında, işten çıkarma veya emekliye ayırma işlemlerinde, ırk, milliyet, sosyal sınıf, din, yaş, engellilik durumu, cinsiyet, medeni durum, cinsel tercih, sendika üyeliği veya siyasi ilişkileri nedeniyle, hiç kimseye ayrımcılık yapılmamasını sağlamak
  • Yapılan iş, mümkün mertebe her açıdan ulusal yasa ve uygulama pratiğiyle oluşturulan geçerli istihdam ilişkisi temelinde yerine getirilmesi,
  • Zorla çalıştırılan veya mecbur bırakılarak çalıştırılan işçi veya özgür iradesi dışında hapishane tarafından sağlanan tutuklu işgücünün kullanılmamasını taahhüt eder.
docxfilePDF