img
KBS

Etik İşe Alım Politikası

Etik İşe Alım Politikası

Amaç ve Kapsam

Etik işe alım prosedürün amacı; KBS personel alımını etik bir şekilde gerçekleştirmek için izlenecek yolu ortaya koymaktır.

Etik ilkeler; adalet, eşitlik, dürüstlük ve doğruluk, tarafsızlık, sorumluluk, insan haklarına saygı, hümanizm, örgütsel bağlılık, hukukun üstünlüğü, sevgi, hoşgörü, laiklik, saygı, tutumluluk, demokrasi, olumlu insan ilişkileri, açıklık, hak ve özgürlükler, emeğin hakkını vermek olarak tanımlanabilir.

İşe alım görüşmelerini gerçekleştirebilecek yetkililer, istihdamın yapılacağı departman yöneticisi ya da ön görüşmeleri gerçekleştirip uygun adayları işletmeye yönlendirmeyi amaç edinmiş çalışanlar olacağı için, görüşmecinin görevini icra ederken hangi değerlere bağlı kalması gerektiğini, hangi ilkelerin önem kazanmış olduğuna meslek, yönetici etiği kapsamında bakmadan, genel anlamıyla ‘’iş etiği’’ ne uygun düşecek ilkeler olarak yer verilmesi amaçlanmaktadır.

Bu politika KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tüm çalışanlarını kapsamaktadır.

Temel Esaslar

 • Çalışan ihtiyacı olması durumunda, görevin gerektirdiği özellikler belirlenerek internet veya secretcv ilanları aracılığı ile işe alım süreci başlatılır. Gelen başvurular değerlendirilerek insan kaynakları, bölümü ile ilgili yöneticilerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirilir. Başarılı bulunan adaylar uygun pozisyonlara yerleştirilir. Görüşme yapılan her adaya mutlaka mülakat sonucu bildirilir.
 • Pozisyonların gerektirdiği yetkinliklerle birlikte müşteri odaklılık, takım çalışmasına yatkınlık, iletişim yeteneği, öğrenme ve kendini geliştirme arzusu, iç motivasyon, özgüven, değişime açıklık adaylardan beklenen temel kriterlerimizdendir.
 • Aynı pozisyon için görüşmeye çağırılan adaylara farklı saatler verilmeli, birbirleri ile karşılaşmaları önlenir. Elde olmayan nedenlerle adaylar karşılaşmış iseler, ilk aday görüşmeye alındığında, dışarıda beklemekte olan adayların yanında bir görevli bulunması uygun olur.
 • Uygun kararları alabilmek amacıyla görüşmecinin dikkatle dinlemesi gerekmektedir. İşe alım görüşmelerinde, etkin dinleme yapılır.
 • İşe alım görüşmeleri sessiz sakin, dikkat dağıtmayacak bir ortamda yapılır.
 • Şirketimiz ait gizli bilgileri korunur, adayın bilmesi gereken bilgiler dışında işletmenin özel bilgilerini adayla paylaşılmaz
 • Adayı yanıltmaktan, kandırmaktan, söylenebilir bilgileri adayın işi kabul etmeme ihtimali nedeni ile bilerek gizlemekten kaçınılır. Kendilerini ya da işletmeyi tanıtırken yanlış veya abartılı ifadeler kullanmaz.
 • Din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden görüşme sağlanır. Adaylara karşı yansız ve objektif olunur.
 • İşe alım amacıyla yapılan tüm görüşmelerde sözcükler açık ve yerinde kullanılır.
 • Görüşme süresince aktarılan bilgilerin iyi anlaşılabilmesi için, sözcükler açık ve yerinde kullanılmasına dikkat edilir.
 • Adayların başvuruları ve görüşmeler sırasında elde edilen tüm bilgileri gizli tutulur, 3. şahıslarla paylaşılmaz.
 • Adayın dünya görüşünü, cinsel tercihini, politik, dini, ahlaki inançlarını açıklaması yönünde baskı hissi uyandıracak sorulardan kaçınılır.
 • Aile, akrabalık bağları, aynı okuldan mezun olmuş bulunma, tanıdığın aracı olması, iş yaşamları boyunca benzer deneyimler yaşamış olma gibi maddesel olmayan unsurlardan etkilenerek, bir adaya diğer adaylardan farklı olarak ayrım tanınmamaktadır.
 • İşe alımlar sırasında tüm adayların aynı kriterlerle ve aynı seçim teknikleri ile değerlendirilir.
docxfilePDF