img
KBS

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Amaç ve Kapsam

KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamızın amacı; Çalışanların 3628 kanun numaralı Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu hakkındaki yönetmeliğe, etik ilkelere ve diğer ilgili standartlara uyumunun sağlanmasıdır.

Tüm iş faaliyetlerinde rüşvet ve yolsuzluğun ortadan kalması ve yaşanmaması için ilgili kanun hakkındaki tüm kuralların standartlara uygun belirlenmesi ve tüm çalışanlarla paylaşılması amaçlanmaktadır.’

KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans düşüncesiyle hareket etmekte ve adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

Bu politika KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. tüm çalışanlarını kapsamaktadır.

Taımlar

Yolsuzluk: Doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasadışı bir menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin talep ve teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesidir.

Rüşvet: bir kişinin, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için üçüncü bir kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde yarar sağlamasıdır.

Temel Esaslar

  • Şirketimiz, rüşvet ve yolsuzluğun gerçekleşebileceği risk durumlarını; Hediye, bağışlar, ödemeleri kolaylaştırma, siyasi faaliyetler, kayıtların tutulması olarak belirlemiş olup, risk alanlarını kapsam dahilinde gözetilmektedir.
  • Hediye; maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür. Hediye daima orantılı ve makul olmalıdır. Hediye meşru bir amaç için olmalı herhangi bir çıkar çatışması veya bu yönde bir algı yaratmamalıdır.
  • Ödemeleri kolaylaştırma; şirketimiz, politika kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, rutin işlerini ya da süreci güvenceye almak ya da hızlandırmak amacıyla kolaylaştırma ödemeleri teklif etmelerine izin vermemektedir.
  • Siyasi faaliyetler; şirketimiz tarafından doğrudan veya dolaylı yollardan hiçbir şekilde ve koşulda siyasi aday ve kampanyalara fon aktarmamaktadır. Hiçbir surette siyasi yardım ve bağış yapılmamaktadır.
  • Kayıtların tutulması; Üçüncü şahıslara ait her türlü hesap, fatura ve diğer önemli bilgilerin eksiksiz, şeffaf ve kesin etik kurallara uygun güvenilir bir şekilde kayıt altında tutulması ve muhafaza edilmesi uygun olarak hareket edilmektedir.
docxfilePDF