img
KBS

Şiddet ve Tacizi Önleme Politikası

Şiddet ve Tacizi Önleme Politikası

Amaç ve Kapsam

Cinsiyet ayrımcılığı, çalışma barışını bozan, meslekî verimliliği önemli ölçüde düşüren ve müsamaha edilmeden mücadele edilmesi gereken bir olgudur. Cinsiyet ayrımcılığı gözetmeksizin herkese eşit imkânlar ve fırsatlar sunmak, KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yönetim anlayışının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Bu politikanın amacı; KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. cinsel taciz, cinsiyet ayrımcılığı ve özellikle cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan şiddetin her türlü biçimi ile mücadele edeceğini ortaya koyarak, bu olumsuzluklardan arınmış bir çalışma, araştırma ve eğitim ortamı oluşturmayı taahhüt etmektir.

Bu politika KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tüm çalışanlarını kapsamaktadır.

Temel Esaslar

  • Şirketimiz, cinsiyete dayalı herhangi bir tür şiddet, taciz ve saldırı konusunda çalışanları bilgilendirmeyi ve mağdurlara her türlü desteği ivedilikle ve ücretsiz olarak sağlamayı, bu tür fiillerle ilgili tüm iddia ve şikâyetleri etkin bir şekilde ciddiyetle ele almayı taahhüt eder.
  • Şirketimiz, tüm aşamalarda başvuru sahibi ile şikâyet edilen kişi/kişilerin özel hayatlarının gizliliği ilkesine uygun davranır.
  • Şirketimiz, mağdurun tekrar mağdur edilmesine yol açabilecek veya tarafların onurunu zedeleyebilecek davranışların önlenmesine yönelik gerekli dikkat ve özeni gösterir, tarafların güven duygusunu zedelemeyecek şekilde davranır.
  • Sonuç olarak, Şirketimiz; yukarıda belirtilen amaçlar, kapsam, temel esaslar kapsamında, cinsiyete dayalı ayrımcılığın, şiddetin, cinsel taciz ve saldırının önlenmesi için gerekli girişimlerde bulunur. Bu eylemlerin gerçekleşmesi hâlinde doğacak sorun ve sonuçların hiçbir biçimde görmezden gelinmeyeceğini ve yaptırım mekanizmalarının devreye girmesi için gereken her türlü tedbirin alınacağını taahhüt eder.
docxfilePDF