img
KBS

Zorla Çalıştımayı Önleme Politikası

Zorla Çalıştımayı Önleme Politikası

Amaç ve Kapsam

KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., 4857 sayılı iş kanunu ve birlikte çalıştığı uluslararası firmaların kabul ettiği ILO standartlarına göre tüm çalışanlarına, eğitimler vererek zorla çalıştırmayı önleme konusunda bilinçlendirmeyi politika olarak kabul etmiştir.

Çalışan bir personel işverenle arasında kendisinin rızasıyla kurulan iş sözleşmesi gereği ücret karşılığı görev tanımında belirtilen işi yapmakla yükümlüdür. KBS, çalışan kişinin rızası dışında fazla mesai veya iş sözleşmesi dışında bir işte çalışma yaptırmamayı taahhüt eder.

KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., çalışma esasları gönüllülük esasında dayanır. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.

Bu politika KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tüm çalışanlarını kapsamaktadır.

Temel Esaslar

  • Şirketimiz, zorla işçi çalıştırmanın, hapishanede çalışma, çıraklık sözleşmesi, borca karşılık işgücü, askeri işçi veya köle işgücü ve her türlü insan ticareti dahil olmak üzere, tüm şekilleri yasaklar.
  • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında; Üretimin herhangi bir kademesinde, çocuk işçi çalıştırıldığında, çocuklardan kesinlikle bir menfaat sağlanmayacaktır. Çocuk ve/veya genç işçilerin maddi ve manevi hakları eksiksiz korunacak ve desteklenecektir. Çalışanın yasal olarak çocuk sayılmayacak yaşına kadar, finansal olarak desteklenip, okula gitmesi sağlanacaktır. Çalışan genç işçiler ancak; okul saatleri dışında çalıştırılacaktır.
  • Şirketimiz, hiçbir çalışanını, hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırmaz, tüm çalışanlarını, eşit şartlar altında, kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam etmeyi taahhüt eder. İstihdam tamamen yasal şartlara uygun olarak yapılır.
  • İş akdinin sona erdirilmesinde, işveren ve çalışan için, İş Kanunu’nda tanımlanmış olan şartları yerine getirir.
  • Hapishaneye iş verilip mahkûmlara iş yaptırılamaz.
  • İşe girecek işçiye herhangi bir işe alım gideri yüklenemez.
  • Çalışan ücretleri tatil dönüşlerine bırakılarak, alıkonulamaz, geciktirilemez.
docxfilePDF