img
KBS

Çalışma ve Mesai Saatleri Politikası

Çalışma ve Mesai Saatleri Politikası

Amaç ve Kapsam

Bu politikanın amacı; Çalışanların hak ve menfaatlerine saygı gösterilmesi ve adil çalışma şartlarının sağlanmasıdır.

KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., İşyeri, çalışanlarına; sektöre ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. Uygulamalarımız; ücret, çalışma saatleri, fazla mesai hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunularak bu çabalar ve destekleriz.

KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., dinlenme ve iyileşme hakkına saygı göstermekte olup çalışanlarına adil ücret ve sosyal imkânlar sağlamayı taahhüt etmektedir.

Bu politika KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tüm çalışanlarını kapsamaktadır.

Temel Esaslar

  • Ücretler, asgari ücret, fazla mesai ve yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler konularında geçerli temel ilkelere uygun olarak belirlenmelidir. Çalışma saatleri geçerli yasalara uygundur. Fazla mesai yalnızca çalışanın gönüllü olduğu durumlarda yapılmaktadır.
  • Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı, yapılması durumunda kanunlarca belirtilen haftalık ve yıllık fazla mesai limitlerine ve müşteri standartlarına uymayı, yapılan fazla mesainin ücretini kanunlarca belirtilen zamlı ücretten hesaplanarak ödemeyi hedefler.
  • Normal bir çalışma haftasının azami çalışma süresi, kanunen izin verilmedikçe 45 saati aşamaz.
  • Ücret, yerel standartlar ve asgari geçinme endeksleri dikkate alınarak, ayrımcılık gözetilmeden iş performansı esas alınacaktır. Ücret düzenli olarak gözden geçirilecektir.
  • Ücret kararlaştırıldığı şekilde ve gereksiz gecikme olmadan ödenecektir. Ücret kesintileri açık bir şekilde belirtilecektir.
  • Asgari ücret altında ücret ödememeyi, fazla mesai ücretlerini yasanın öngördüğü şekilde hesaplayarak ödemeyi; Çalışanlara ödenecek minimum ücreti ödemeyi ve bu konudaki koşulları sürekli iyileştirmeyi hedefler.
docxfilePDF