img
KBS

Eşit Fırsat ve Ayrımcılık Yapmama Politikası

Eşit Fırsat ve Ayrımcılık Yapmama Politikası

Amaç ve Kapsam

KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. istihdamda eşit fırsatlar sunmayı ve ayrımcılık yapmamayı amaçlar. Tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruşunda ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir.

KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., kurumsal yaşantısı ve iş ilişkilerinde çalışma arkadaşlarının insan haklarını gözetme ve aralarında cinsiyet, yaş, inanç vb. sebeplerle ayrımcılık yapmama ilkesini esas alır.

İşyerimiz; ırk, cinsiyet, renk, milliyet, ya da sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı yerler olarak muhafaza etmeye kararlıdır. İşyeri için personel seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi vasıflar temel alınarak yapılır.

Bu politika KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tüm çalışanlarını kapsamaktadır.

Temel Esaslar

  • Sayılanlarla sınırlı olmaması kaydıyla, ırk, renk, cinsiyet, cinsel tercih, din, siyasi fikir, sendika üyeliği, özür, milliyet, toplumsal aidiyet ya da yaş hususunda ayrımcılık hoş görülmeyecektir. Eşit davranma ilkesine bağlı kalınarak hareket edilecektir.
  • İşe alma, ücret, eğitim imkânı, işten çıkarma ya da emekliye sevk etme işlemlerinde yukarıdaki ölçütlere dayalı ayrımcılık kabul edilemez. Ayrımcılıkla mücadeleye yönelik İK süreçleri yürürlüğe konulacak ve uygun bir şekilde belgelendirilecektir.
  • İşe alma, iş ilişkileri kurma, performans değerlendirme, eğitim ve terfi gibi İnsan Kaynakları uygulamalarını içeren tüm süreçlerde ayrımcılık yasağının etkili şekilde uygulanması sağlanacaktır.
  • Tacizin hiçbir türü hoşgörüyle karşılanmayacaktır. İş yerinde her türlü cinsel dokunulmazlığın ihlali ve şiddetin önlenmesi sağlanacaktır.
  • Her türlü ayrımcı yaklaşımdan uzak, yetkinliğe dayalı ücret politikası uygulamasının adil ve etkili şekilde sürdürülecektir.
  • Şirket içinde ve dışında cinsiyetçilikten uzak ve eşitsizliklerin olmadığı yaklaşım benimsenecektir.
  • İş ortamının ve mekanının kadın ve erkeklerin eşitlikçi biçimde varlık göstermesine uygun biçimde tasarlanması ve yeni uygulamalarda cinsiyet eşitliği perspektifinin göz önünde bulundurulması sağlanacaktır.
docxfilePDF