img
KBS

Tedarikçi Davranış Politikası

Tedarikçi Davranış Politikası

Amaç ve Kapsam

Standartlarımızın iş yaptığımız tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar için şeffaf hale getirilmesinin ve bu tedarikçilerin etik beklentilerimizi karşılamalarının sağlanması amacımızdır.

Tedarikçi Davranış Politikası ile şirketimiz ile iş ilişkisi bulunan bütün tedarikçilerimizin uymalarını beklediğimiz temel ilkeler belirlenmiştir.

Bu politika KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tüm çalışanlarını kapsamaktadır.

Temel Esaslar

  • Tedarikçilerimizin, yürürlükte bulunan tüm yasal düzenlemelere, aramızdaki ilişkiyi düzenleyen sözleşmeler, şartnameler ve benzeri diğer dokümanlarda yazan kurallara ve uluslararası alanda tabi olduğumuz düzenlemelere uymalarını bekleriz.
  • Şirketimiz, tedarikçilerimiz ile ilişkilerimizde insan haklarına tam uyumu önemsiyoruz. Bu sebeple KBS, uyguladığı insan hakları politikaları ve prosedürleri ile uyumlu politika ve prosedürlere sahip tedarikçilerle çalışmayı tercih eder.Ç
  • Çevreyi koruma, sürdürülebilirlik ve “eko-verimlilik” önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda halihazırda bir sürdürülebilirlik politikası uygulamaktayız ve başlıca uluslararası taahhütleri de dikkate almaktayız.
  • Şirketimiz, gerçekleştirdiğimiz hiçbir faaliyette yolsuzluğa ve rüşvete müsaade etmeyiz ve farklı yasal sistemlerde belirlenen yolsuzluğun önlenmesine yönelik yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla, bazı iç politikalar, prosedürler ve kontroller uygulamaktayız. Tedarikçilerimiz de bu konudaki geçerli mevzuata uyum amacıyla gerekli politika ve prosedürleri uygulayacaklarını taahhüt ederler.
  • Tedarikçilerimiz faaliyetlerini serbest rekabete saygı çerçevesinde gerçekleştirmeli; rekabeti yasa dışı yöntemlerle engelleyen uygulamalardan ve aşağıda sayılanlar da dahil olmak üzere bütün haksız rekabet uygulamalarından kaçınmalıdır.
docxfilePDF